KANTYNA. Restauracja dla pracowników w zakładzie produkcyjnym, Grójec. Powierzchnia ok. 140 m2. Kompleksowy projekt wnętrz, rozwiązanie funkcjonalno przestrzenne, kolorystyka, wykończenie, detale; realizacja 2012